VERTIKALNI PLASTIČNI REZERVOARI

Vertikalni rezervoari od plastike se proizvode od istog materijala (polietilen visoke gustine – PEHD i polipropilen – PP) i istim tehnologijama (tehnologija spiralnog namotavanja i tehnologija ekstruzionog zavarivanja plastike), kao i horizontalni plastični rezervoari, zbog čega imaju ista svojstva:

 • otpornost na UV zrake
 • dugovečnost
 • otpornost na niske i visoke temperature
 • vodonepropusnost
 • ekološka prihvatljivost.

Primena vertikalnih plastičnih rezervoara

Vertikalni plastični rezervoari se višestruko mogu koristiti:

 • za skladištenje vode
 • za skladištenje hemikalija
 • za skladištenje tehničke vode
 • za skladištenje otpadih voda
 • za postrojenja za preradu otpadne vode
 • za postrojenja za preradu pitke vode
 • za skladištenje deterdženata
 • za skladištenje životnih namirnica.

Bez obzira za koje potrebe se koriste važno je napomenuti da su vertikalni rezervoari od PEHD postojani na temperaturama od -30°C do +60°C, a vertikalni rezervoari od PP na temperaturama od -10°C do +100°C.

Vertikalni plastični rezervoari su uglavnom nadzemni, ali se rezervoari manjih dimenzija mogu takođe ukopavati kao i horizontalni plastični rezervoari.

Vertikalni rezervoari od plastike se obavezno postavljaju na ravnu površinu – zemlju, pesak.

Kod vertikalnih rezervoara postoji mogućnost ugradnje dodatnih elemenata – priključaka, slavina, revizionih otvora, kao i mogućnosti izrade rezervora na osnovu konkretnih potreba kupca.

 

 

Vertikalni rezervoari
Vertikalni plastični rezervoari Pro Stil

Zapremina V u litrima

Fi (prečnik) u milimetrima

H visina u milimetrima

500

800

1000

1000

1000

1300

1500

1200

1350

2000

1300

1500

3000

1600

1500

4000

1800

1600

5000

2000

1600

6000

2000

1950

10000

2000

3200

10000

2400

2200

15000

2400

3300

20000

2400

4400