PLASTIČNE SEPTIČKE JAME

Pro stil plastične septičke jame su horizontalni rezervoari koji se ukopavaju u zemlju, a proizvode se od polietilena visoke gustine (PEHD) i polipropilena (PP) tehnologijom spiralnog namotavanja.

Plastične septičke jame su svoju široku primenu našle u odvođenju otpadnih voda u naseljima koja nisu prikačena na kanalizacionu mrežu ili za to jednostavno nemaju mogućnost.

Prednosti plastičnih septičkih jama

Brojne su prednosti zbog kojih se sve više za potrebe skladištenja sanitarno-fekalnih sadržaja, koriste upravo septičke jame izrađene od plastike, a ne betonske septičke jame, a to su:

  • Lagane su, tako da su transport i montaža mnogo jednostavniji
  • Lako se održavaju
  • Otporne su na hemijske uticaje
  • Vodonepropusne su i neporozne
  • Ne zagađuju životnu sredinu
  • Dugotrajne su – vek trajanja ovih jama je preko 50 godina
  • Otporne su na uticaj podzemnih voda.

Neprotočne i protočne septičke jame

Septičke jame se dele u dve kategorije:

  • protočne septičke jame koje mogu biti dvokomorne i trokomorne i
  • neprotočne septičke jame (jednokomorne).

Protočne septičke jame se koriste za taloženje i delimično prečišćavanje sanitarno-fekalnog sadržaja iz kuća i vikendica (dvokomorne plastične septičke jame), kao i iz velikih objekata poput stambenih zgrada, škola, bolnica, raznih ustanova, u kojima ordinira veći broj ljudi, pa je veća količina otpadnog sadržaja (trokomorne plastične septičke jame). Osnovna funkcija komora je zadržavanje otpadnih materija i sprečavanje širenja neprijatnih mirisa i zaraze. Delimično prečišćena otpadna voda se putem odgovarajućih odvoda može ispustiti u zemlju, ali tako da se ne ugrozi čista voda.

Protočne septičke jame menjaju najviše betonske propusne jame i gde se voda udvodi u šumu i da nema 200 m vode ni bunara u blizini

Neprotočne septičke jame koriste se kada ne postoji mogućnost da se delimično prečišćena otpadna voda ispusti u zemlju.

Vodonepropusne jame se koriste u turističkim mestima, zaštićenim mestima pored reka i jezera, izvora voda, vodozahvata i svugde gde je propisano.

Veoma je bitno da mesto na kome će biti ukopana septička jama bude pristupačno vozilima koji vrše čišćenje i pražnjenje.

Preporučuje se čišćenje septičkih jama minimum jedanput godišnje, a u zavisnosti od potrebe može i češće.

Shodno dosadašnjem iskustvu, prosečna zapremina septičke jame za potrebe domaćinstva koje broji 4 do 5 članova iznosi 6.000 litara, pri čemu se za  svakog novog člana domaćinstva mora dodati 1500 litara zapremine.

Plastične septičke jame
Plastične septičke jame Pro Stil

Zapremina V u litrima

Prečnik fi u milimetrima

Dužina L u milimetrima

1000 l

1000

1300

1500

1000

1950

2000

1000

2600

3000

1300

2300

4000

1300

3000

5000

1300

3800

6000

1600

3000

8000

1600

4000

10000

1600

5000

12000

1600

5800

15000

1800

6000

15000

2000

4800

20000

2000

6400

30000

2400

6600

40000

2400

7800

Vertikalne septičke jame

Zapremina V u litrima

Fi (prečnik) u milimetrima

H visina u milimetrima

500

800

1000

1000

1000

1300

1500

1200

1350

2000

1300

1500

3000

1600

1500

4000

1800

1600

5000

2000

1600

6000

2000

1950

10000

2000

3200

10000

2400

2200

15000

2400

3300

20000

2400

4400