PLASTIČNE ŠAHTE

 

Pro-Stil plastične šahte za kanalizaciju- Kanalizacioni šaht

Plastični kanalizacioni šaht se izrađuje od Polietilena visoke gustina. One su vodonepropusna i porozne. Vek trajanja je preko 60 godina. Izuzetno otporne na kiseline i gasove. Najčešće se izrađuju prema projektu i mogu biti raznih dimenzija, neke čak i do 12 metara visine.Priključci za kanalizacioni šaht se stavlja po meri i zahtevu kupca.

Šahte za vodomere se proizvode od Polietilena visoke gustine PEHD.

Šahte se proizvode sa izolovanim poklopcom, da bih sprečili leđenje vode unutar same šahte. Pošto su jako lake za ugradnju, otporne na ekstremne mrazove imaju sve veću primenu u industriji i domaćinstvima. One mogu biti za jedan vodomer, standard je f500mm,H800mm, za 2 vodomera f600, h800mm.

 

Translate