PLASTIČNE ŠAHTE

Plastične šahte za kanalizaciju – Kanalizacioni šahtovi

Plastične kanalizacione šahte napravljene od polietilena visoke gustine (PEHD) sve više zamenjuju betonske šahte. Za to postoji više razloga:
  • Zahvaljujući materijalu od kojeg su napravljene, plastične šahte za kanalizaciju su mnogo lakše od betonskih šahti, što omogućava jednostavniju manipulaciju i ugradnju
  • Plastični kanalizacioni šahtovi su vodonepropusni i neporozni
  • Otporni su na pomeranje tla zahvaljujući svojoj elastičnosti
  • Dugotrajni su, mogu trajati i preko 60 godina
  • Izuzetno su otporni na kiseline i gasove.
Šahte se izrađuju prema projektu i mogu biti raznih dimenzija, neki čak i do 12 metara visine. Priključci za kanalizacioni šaht se stavljaju po meri i zahtevu kupca.

Plastične šahte za vodomere – vodomerne šahte od plastike

Šahte za vodomere se kao i plastične šahte za kanalizaciju proizvode od polietilena visoke gustine (PEHD).  Proizvode sa sa izolovanim poklopcom da bi se sprečilo leđenje vode unutar same šahte. S obzirom da se vodomerne šahte lako ugrađuju i da su otporne na ekstremne mrazove, imaju sve veću primenu kako u industriji, tako i u domaćinstvima. Šahte mogu biti napravljene za jedan vodomer, dva vodomera ili više

Standardne dimenzije vodomernih šahti:

  1. za šahte sa jednim vodomerom: prečnik 500 mm, visina 800 mm,
  2. za šahte sa dva vodomera: prečnik 600 mm, visina
  3. Za šahte sa tri vodomera: prečnik 800mm, visina 800mm
Šahte je moguće izraditi po potrebi kupca ( ako trebaju više šahte ili pliće šire)