KAPTAŽE ZA VODU

Plastične kaptaže su uređaji za regulisanje toka vode do željenog mesta. Kaptaže su se pokazale kao najjeftinije i najbolje rešenje za prihvatanje i odvođenje vode iz potoka i reka. Naročito su značajne za snabdevanje zemljišta vodom, kao i za pravilno i racionalno korišćenje pitke, mineralne i lekovite vode.

Kako kaptaža funkcioniše?

Kaptaža se potopi u vodu i prirodnim padom dovodi vodu do željenog mesta. Ukoliko nisu ispunjeni uslovi za prirodan pad vode, u kaptaže se lako mogu montirati pumpe koje prema potrebi stvaraju dovoljan pritisak vode kako bi stigla do imanja, kuće, livade.

Karakteristike plastičnih kaptaža

Kaptaže sadrže sledeće elemente:
  • levak za usmeravanje vode,
  • taložnik za pesak i
  • odvod čiste vode.
Standardne kaptaže su u crnog boji i izrađene su od materijala Polietilena visoke gustine (PEHD) sa UV zaštitom i vekom trajanja preko 60 godina. Standardne zapremine za kaptaže su od 80l do 500l, ali mogu biti izrađene po projektu i želji kupca.
Plastične kaptaže za vodu
Plastične kaptaže Pro Stil