SEPARATORI, ULJA I MASTI NAFTNIH DERIVATA

 

Pro-Stil Valjevo proizvodi dve vrste separatora(gravitacione i separatore sa koalescetnim filterom).

Primena separatora ulja, masti i naftnih derivata.

Separator ulja masti i naftnih derivata se koristi za prečišćavanje otpadnih voda iz kišnih odvoda za sve površine izlozene padavinama.

Npr Benzinske pumpe, auto servisi, industrijski pogoni, razne saobraćajnice…

Kako rade separatori?

Separatori se poizvode prema evropskoj normi EN858, separatori ulja, masti i naftnih derivata se sastoje iz dela za talozenje i dela sa koalescentnim filterom i dela za praznjenje.Taložnik je opremljen sa usmerivačen toka vode i gravitacionom separacijom peska i kamenja, da bi u sledecem procesu koalescentni filter neometano odvajao ulje, masti i naftne derivate iz vode.

Koalescetni filter se sastoji od posebnog polimera, nerotirajućih, horizontalnih talasastih ploča pomoću kojih se odvaja razdualno ulje. Čim kap uklja dodirne površinu filtera ona je odvojena. Zauljena voda se kreće duž talasastih različitim brzinama. To rezultira dodatne kolizije većih i manjih kapi ulja(koalescencija=sjedinjavanje). Usled gravitacije izdvajaju se u spremik ulja.

Ugradnja

Separatori se ugrađuju u rov, u stabilnom ili stabilizovanom tlu. Kao posteljica separatora obavezan je pesak debljine 20cm. Na poravnatu posteljicu postavlja se separator, nakon cega se vrši priključak istog, pa tek na kraju sledi zatrpavanje sljunkom ili peskom.

Za održavanje separatora zadužene su raznorazne firme ovlašćene od drzavnih institucija(uglavnom su to komunalna preduzeća).

U zavisnosti od PROTOKA površinske vode slede sledeće dimenzije separatora.

Translate