PLASTIČNE KACE

Plastične kace su vertikalni otvoreni rezervoari izrađeni od plastike i to od polietilena visoke gustine (PEHD).

Plastične kace imaju široku primenu kako u industriji i poljoprivredi, tako i u domaćinstvu i mogu se koristiti za sledeće namene:

 • skladištenje vode (pijaće, tehničke)
 • skladištenje hemikalija
 • skladištenje raznih praškastih i zrnastih materija (prehrambene namernice, stočna hrana i slično)
 • čuvanje vina
 • fermentaciju – vrenje voća (kace za kominu, kljuku)
 • fermentaciju – vrenje povrća (kace za zimnicu i kiseli kupus).

Karakteristike plastičnih kaca

Osnovne karakteristike kaca izrađenih od plastike su sledeće:

 • lagane su, pa su samim tim lake za manipulaciju
 • dugotrajne su – rok trajanja je minimum 50 godina
 • otporne su na hemijske uticaje
 • otporne su na atmosferske uticaje – visoke i niske temperature, UV zračenja, tako da se mogu smestiti na mesto koje kupcu najviše odgovara
 • ne odaju miris sadržaja koji se u njima nalazi
 • ne primaju miris sadržaja koji se u njima nalazi
 • jednostavne su za pranje i održavanje.

Zbog svih gore navedenih osobina, plastične kace, poznate još pod nazivom plastična burad, već dugo uspešno zamenjuju drvene kace koje su mnogo zahtevnije u pogledu mesta na kojem moraju da budu smeštene, održavanja i manipulacije.

Zahvaljujući svojoj postojanosti na spoljne i unutrašnje mirise, plastične kace – rezervoari se mogu koristiti za višestruke namene u zavisnosti od sezone, pa se tako plastične kace za kominu, kljuku mogu koristiti za fermentaciju i voća (grožđe) i povrća (kiseli kupus), u zavisnosti od godišnjeg doba.

Dimenzije, zapremine plastičnih kaca i dodaci za plastične kace

U zavisnosti od želje i potrebe kupca, plastične kace za vodu, kominu, voće i povrće mogu biti izrađene u raznim bojama i različitim dimenzijama i na njih se mogu dodati razni dodaci kao što su: slavine i ručke za lakši prenos sa jednog na drugo mesto. Kace je moguće naručiti sa ili bez poklopca.

Plastične kace se postavljaju na ravnu površinu.

Standarne dimenzije i zapremine plastičnih kaca – rezervoara za vodu, kominu, voće i povrće:
Plastične kace
Plastične kace Pro Stil
Plastične kace raznih dimenzija