PLASTIČNE KACE

Plastične kace su vertikalni otvoreni rezervoari izrađeni od plastike i to od polietilena visoke gustine (PEHD).

Plastične kace imaju široku primenu kako u industriji i poljoprivredi, tako i u domaćinstvu i mogu se koristiti za sledeće namene:

 • skladištenje vode (pijaće, tehničke)
 • skladištenje hemikalija
 • skladištenje raznih praškastih i zrnastih materija (prehrambene namernice, stočna hrana i slično)
 • čuvanje vina
 • fermentaciju – vrenje voća (kace za kominu, kljuku)
 • fermentaciju – vrenje povrća (kace za zimnicu i kiseli kupus).

Karakteristike plastičnih kaca

Osnovne karakteristike kaca izrađenih od plastike su sledeće:

 • lagane su, pa su samim tim lake za manipulaciju
 • dugotrajne su – rok trajanja je minimum 50 godina
 • otporne su na hemijske uticaje
 • otporne su na atmosferske uticaje – visoke i niske temperature, UV zračenja, tako da se mogu smestiti na mesto koje kupcu najviše odgovara
 • ne odaju miris sadržaja koji se u njima nalazi
 • ne primaju miris sadržaja koji se u njima nalazi
 • jednostavne su za pranje i održavanje.

Zbog svih gore navedenih osobina, plastične kace, poznate još pod nazivom plastična burad, već dugo uspešno zamenjuju drvene kace koje su mnogo zahtevnije u pogledu mesta na kojem moraju da budu smeštene, održavanja i manipulacije.

Zahvaljujući svojoj postojanosti na spoljne i unutrašnje mirise, plastične kace – rezervoari se mogu koristiti za višestruke namene u zavisnosti od sezone, pa se tako plastične kace za kominu, kljuku mogu koristiti za fermentaciju i voća (grožđe) i povrća (kiseli kupus), u zavisnosti od godišnjeg doba.

Dimenzije, zapremine plastičnih kaca i dodaci za plastične kace

U zavisnosti od želje i potrebe kupca, plastične kace za vodu, kominu, voće i povrće mogu biti izrađene u raznim bojama i različitim dimenzijama i na njih se mogu dodati razni dodaci kao što su: slavine i ručke za lakši prenos sa jednog na drugo mesto. Kace je moguće naručiti sa ili bez poklopca.

Plastične kace se postavljaju na ravnu površinu.

Standarne dimenzije i zapremine plastičnih kaca – rezervoara za vodu, kominu, voće i povrće:
Plastične kace
Plastične kace Pro Stil
Plastične kace raznih dimenzija

Zapremina V u litrima

Fi (prečnik) u milimetrima

H visina u milimetrima

500

800

1000

1000

1000

1300

1500

1200

1350

2000

1300

1500

3000

1600

1500

4000

1800

1600

5000

2000

1600

6000

2000

1950

10000

2000

3200

10000

2400

2200

15000

2400

3300

20000

2400

4400