HORIZONTALNI PLASTIČNI REZERVOARI

 

Horizontalni rezervoari od plastike i to polietilena visoke gustine (PEHD) i polipropilena (PP) se proizvode tehnologijom spiralnog motanja a dodatna tehnologija u njihovoj izradi je ekstruziono zavarivanje plastike.

Na otvorenom prostoru preporučuje se upotreba PEHD rezervoara, jer je ovaj materijal stabilizovan na UV zračenje.

Ne odaju miris, niti primaju miris materija koje se u njima nalaze, pa se mogu koristiti za:

  • skladištenje pitke vode
  • skladištenje nafte
  • skladištenje lož ulja
  • skladištenje nafte
  • skladištenje hemikalija

Važno je napomenuti da su, bez obzira da li se koriste za skladištenje pitke vode ili rasutih (zrnastih, praškastih) materija, rezervoari od PEHD postojani na temperaturama od -30°C do +60°C, a rezervoari od PP na temperaturama od -10°C do +100°C.

Horizontalni rezervoari, plastične cisterne, mogu biti nadzemni i ukopavajući. Ukoliko se postavljaju kao nadzemni moraju se obezbediti plastične ili neke druge lege.Horizontalni ukopavajući rezervoari se izrađuju tako da mogu izdržati opterećenje od nadsloja zemlje.

Plastični rezervoari za vodu se bez problema mogu koristiti umesto zidanih betonskih rezervoara za vodosnabdevanje kako pojedinacnih domaćinstava i vikendica, tako i čitavih naselja.

Horizontalni plastični rezervoari  za naftu i plastični rezervoari za lož ulje moraju se obavezno ukopati.

Translate